งานก่อสร้าง

 

    บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างโดยวิศวกรมืออาชีพ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง คุณจะไดัรับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสถาปนิกและ วิศวกรมืออาชีพในการควบคุม Site งาน และรายงานผลการก่อสร้างให้คุณทราบ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน

Powered by MakeWebEasy.com